Hjelp oss å holde virale katter der de hører hjemme - på internett! Del med vennene dine og spre meldingen.
HVORFOR VAKSINERE KATTEN DIN?
Omsorgsfulle katteeiere vil at kattene sine skal være glade og sunne hele livet. En viktig og enkel måte å oppnå dette på, er å vaksinere kattene regelmessig for å beskytte dem mot visse infeksjonssykdommer. Disse sykdommene kan være svært vanskelige å behandle, og de kan være dødelige. Katter vaksineres vanligvis mot følgende sykdommer:
Hovedtrekk
 • Alvorlig sykdom hos katter – mindre vanlig nå takket være vaksinering.
 • Viruset er motstandsdyktig overfor mange desinfeksjonsmidler og kan overleve i omgivelsene i månedsvis.
 • Kattunger er mest mottakelige.
 • Katter i alle aldre kan også bli smittet.
Hvordan smitter det?
 • Kan spres via skotøy eller klær (indirekte overføring), så innekatter er også i risikosonen.
 • Smitte oppstår også gjennom direkte kontakt.
Symptomer
 • Blodig diaré med kraftig, ubehagelig lukt.
 • Kraftig dehydrering.
 • Død kan inntreffe raskt – til og med før kliniske tegn ses.3
 • Svekker immunsystemet og gjør kattungen mottakelig for andre infeksjoner (ofte bakterielle).
Hovedtrekk
 • Vaksinasjon reduserer symptomenes alvorlighetsgrad, men kan ikke forhindre smitten fullstendig.
 • Felint herpesvirus forblir liggende i dvale etter heling, og de fleste katter blir bærere resten av livet.4
Hvordan smitter det?
 • Når smittebærende katter er stresset eller syke, kan viruset bli reaktivert og smitte andre katter.
 • Smitte oppstår gjennom direkte kontakt.
 • Viruset utskilles i spytt og sekret fra øyne og nese.
Symptomer
 • Nysing, rennende nese.
 • Lungebetennelse.
 • Feber og nedsatt allmenntilstand
 • Øyesår.
Hovedtrekk
 • Det er mange varianter av dette viruset, så det er en risiko for smitte og mild sykdom også hos vaksinerte katter.
 • Motstandsdyktig overfor mange desinfeksjonsmidler og kan overleve i omgivelsene i omtrent én måned.
Hvordan smitter det?
 • Smitte oppstår vanligvis gjennom direkte kontakt (men indirekte overføring kan forekomme – f.eks. spredning via skotøy eller klær).
Symptomer
 • Smertefulle sår i munnhulen og på tungen.
 • Nysing, rennende nese.
 • Feber
 • I sjeldne tilfeller kan en langt mer alvorlig og ofte dødelig type FCV-infeksjon forekomme.
Hovedtrekk
 • Bakteriell infeksjon.
 • Overlever ikke i omgivelsene.
 • Forekommer oftest hos katter < 1 år.
Hvordan smitter det?
 • Krever nærkontakt med en smittet katt, bakterier forekommer i sekret fra øynene.
Symptomer
 • Konjunktivitt (øyebetennelse) og rennende væske fra øynene.
 • Forbigående feber, nedsatt appetitt og vekttap kan forekomme.
Hovedtrekk
 • FeLV-smitte er nå redusert takket være vellykkede vaksinasjonsprogrammer flere steder i verden.6
 • Unge katter er ekstra mottakelige.
 • Smittede katter kan gå uten å vise tegn i flere måneder eller år.7
Hvordan smitter det?
 • Katter smittes når de har fysisk kontakt med hverandre, når de deler matskåler og kattetoalett, og ved bitt.
Symptomer
 • Angriper immunsystemet.
 • Gjør kattungen sårbar for annen smitte.
 • Reduserer også antallet røde blodceller og forårsaker blodkreft, tarmkreft og andre typer kreft.
 • De hardest rammede kattene dør innen 2-3 år.7
 • Kun tidlig vaksinering og jevnlige revaksinasjoner kan beskytte katten din mot viruset.
Hovedtrekk
 • Forekommer ikke i Skandinavia i dag.
 • Vaksinasjon kreves for reisende katter.
 • Smittede dyr kan gå uten å vise kliniske symptomer i flere måneder eller år.8
Hvordan smitter det?
 • Spres vanligvis ved bitt fra et smittet dyr.
Symptomer
 • Uforklarlig aggressiv atferd eller plutselig atferdsendring.
 • Død inntreffer innen 1 til 10 dager etter at symptomene viser seg.

ER KATTEN DIN BESKYTTET?

calendar

Mange dyreeiere tror at hvis katter blir vaksinert som kattunger, er de beskyttet for resten av livet. Det er dessverre ikke tilfellet. Etter vaksinering er immunresponsen høy, og så begynner den å avta til nivået ikke lenger er høyt nok til å forhindre sykdom. Revaksinering stimulerer immunresponsen så beskyttelsen opprettsholdes i lang tid.

TA TESTEN: "ER KATTEN DIN BESKYTTET? OG SE OM KATTEN DIN ER I RISIKOSONEN

image question image question

Er katten din beskyttet ? Finn ut her

Er katten din eldre enn 8 uker?

Har katten din blitt grunnvaksinert (vanligvis 2 ganger med 3-4 ukers intervall?)

Har katten din blitt grunnvaksinert eller revaksinert i løpet av de siste 12 månedene?

To doser med grunnvaksinasjon:

I de første par ukene av livet er kattunger vanligvis beskyttet mot sykdom av immuniteten de får med morsmelken. Imidlertid kan denne immuniteten også hindre vaksiner gitt på denne tiden i å være effektive.

Beskyttelsen fra brystmelk minker gradvis og gjør kattungen utsatt for sykdom, men muliggjør også vaksinerespons.

Derfor er dette den beste tiden å starte et vaksinasjonsgsprogram. For å redusere risikoen for at kattungen blir smittet, anbefales den første vaksinen vanligvis rundt åtte uker, med en annen injeksjon tre til fire uker senere.

Vaksiner gis vanligvis som injeksjoner under huden, og tolereres som regel bra av kattene. Vaksinene stimulerer kroppens immunsystem til å gi beskyttelse, og denne reaksjonen «huskes» deretter, slik at ved eventuell framtidig eksponering for sykdommen, kan kroppen reagere tilsvarende.

Sikkerhet ved vaksinasjon:

Iblant kan det oppstå uheldige bivirkninger i forbindelse med vaksinasjon. Bivirkninger er vanligvis milde, som for eksempel sløvhet og nedsatt appetitt, og avtar raskt. I sjeldne tilfeller oppstår mer alvorlige bivirkninger som f.eks. en allergisk reaksjon mot vaksinen. Hvis du er bekymret for om katten din har hatt en uheldig reaksjon på en vaksine, vennligst kontakt veterinæren.

Vaksiner varierer i graden av beskyttelse, og iblant kan det likevel oppstå smitte, men symptomene er vanligvis mye mildere enn hos ikke-vaksinerte katter.

Referanser:

 1. https://snl.no/katt
 2. Undersøkelse av 410 katteeiere I Danmark og Sverige, utført av Ipsos Healthcare, juni 2017
 3. ABCD – Feline Panleukopenia Factsheet. http://www.abcdcatsvets.org/wp-content/uploads/2015/03/FPV-FactSheet_200814.pdf
 4. ABCD – Feline herpesvirus upper respiratory infection Factsheet. http://www.abcdcatsvets.org/wp-content/uploads/2015/06/ABCD_Fact_Sheet-Feline_Herpes_Virus.pdf
 5. Radford, A. et al. Feline calicivirus infection. ABCD guidelines on prevention and management. 2009, JFMS 11 (7) 556-564
 6. Vaccination Guidelines Group, et al. WSAVA guidelines for the vaccination of dogs and cats. J Small Anim Pract 2010;51:1-32.
 7. Lutz, H. et al. Feline leukaemia. ABCD guidelines on prevention and management. 2009, JFMS 11 (7) 565-574
 8. Frymus, T. et al. Feline rabies. ABCD guidelines on prevention and management. 2009, JFMS 11 (7) 585–593